జనసేనకు లైన్ క్లియర్ | KCR’ big win in Telangana likely to boost Janasena prospects in AP |New Waves

జనసేనకు లైన్ క్లియర్ | KCR’ big win in Telangana likely to boost Janasena prospects in AP |New Waves

[ad_1] జనసేనకు లైన్ క్లియర్ | KCR’ big win in Telangana likely to boost Janasena prospects in AP in near future | New Waves

Click Here for more Latest News updates,
►Subscribe to our Youtube Channel:
►Like us on Facebook:
►Follow us on Twitter:
►Like us on Instagram:
► Follow Our Website:

new waves media is a 24/7 news channel on the digital platform, With breaking news, Celebrity interviews, Politics Updates, Entertainment News, Health Updates, Mythology Stories And Exclusive Programs.

For More Latest Videos, please check out :

► Full HD Movies:
► New Waves PublickTalk:
► Full Interviews :
► New Waves HD Songs: [ad_2]

27 комментариев

 1. Yes line clear for Pavan sir… Thanks

 2. JaiJanasean

 3. Jai janasenani…. Andhra Pradesh 2019 c.m….

 4. Jai jana sena

 5. jai janasena

 6. CBN KU expired date vatchesindhi..

 7. Jai janadena

 8. jai jAnasena

 9. Ravali pavan kavli lava jai janasena

 10. Jai janasen

 11. Yelaga autaru meeru cheppinattu jarigi pootundha

 12. Yes

 13. Anta cinema ledu

 14. Me mama bokka dammunna nayakudu jagan matrame

 15. Pawan vastadu palana marustadu jaioooo janasena

 16. Next pk

 17. Jai Pawan Kalyan Jai KCR

 18. Janasena AP lo chakram tippatam guarantee

 19. jai

 20. If cbn is bad
  Kcr is cbn dad ……

 21. Pavan ravaali paalana maaraali

 22. Jai janasena

 23. Jagan CBN ki votes veyaddu

 24. jai Jana sena

 25. Ap cm Pawan Kalyan jai janasena ✊✊✊

 26. Jai janasena ✊✊✊ jai kcr

 27. no,recently,Lakota in a press meet heckle at pawan.what does that indicate?

Leave a Reply